• Bij Vocalweb gaat het om gerichte informatieverspreiding, en goede informatie is waardevol.