• Overkoepelende organisatie waar wij als mannenkoor bij zijn aangesloten.

  • Bij Vocalweb gaat het om gerichte informatieverspreiding, en goede informatie is waardevol.

  • Willem Greeven

    Diep verslagen hebben wij vandaag kennis genomen van het droeve bericht dat onze zangersvriend Willem Greeven de moeilijke en langdurige strijd niet heeft kunnen winnen en afgelopen maandag is overleden.

    Maandag 18 juli om 12:00 zullen wij tijdens de afscheidsdienst op IJsselhof op gepaste wijze afscheid van Willem nemen

    Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naaste familie.

    Rust zacht Willem, we zullen je missen.