Willem Greeven

Diep verslagen hebben wij vandaag kennis genomen van het droeve bericht dat onze zangersvriend Willem Greeven de moeilijke en langdurige strijd niet heeft kunnen winnen en afgelopen maandag is overleden.

Maandag 18 juli om 12:00 zullen wij tijdens de afscheidsdienst op IJsselhof op gepaste wijze afscheid van Willem nemen

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naaste familie.

Rust zacht Willem, we zullen je missen.