• Mannenkoor Gouda's Liedertafel MVC trad zaterdagmiddag 2 april op in de kapel van Museum Gouda. Het programma was in woord en zang een ode aan Erasmus.Een kleine impressie van dit concert.

  • erasmus foto nieuwsbladBron: Gouds Nieuwsblad
    Fotograaf: Marianka Peeters

    GOUDA -Na het lezen van het boek Het Geheim van Erasmus zal vrijwel niemand meer durven beweren dat Erasmus in Rotterdam werd geboren. Loslippigheid van burgers en een aantal oude documenten 'bewijzen' dat Erasmus wel degelijk een Gouwenaar was. Over belangstelling zou Erasmus afgelopen weekend overigens niets te klagen hebben gehad. Maar wellicht zou hij al die belangstelling juist verafschuwen. Immers, vanwege zijn afkomst wilde hij absoluut niet verbonden zijn met Gouda en dat was voor de 350 bezoekers aan de Erasmusnacht juist reden temeer om zich te verdiepen rond dit mysterie. Bezoekers werden in de Sint Janskerk verwelkomd door het mannenkoor Gouda's Liedertafel; die gekleed als monniken prachtige liederen ten gehore brachten. Naast de presentatie van het boek 'Het geheim van Erasmus' werd tijdens de Erasmusnacht bovendien voor de eerste maal de Erasmusprijs uitgereikt aan Bud Oostrom, grote initiator achter het.Erasmus Genootschap, De Erasmusprijs, in de vorm van een bronzen Erasmusmuts, is een wisseltrofee, die jaarlijks tijdens de Erasmusdag zal worden uitgereikt aan een persoon, die zich verdienstelijk maakt op het gebied van de bekendheid van Erasmus. "De belangstelling tijdens de Erasmusnacht was enorm. Het bezoekersaantal tijdens de zaterdag viel enigszins tegen": aldus Maurits Tom koster van de Sint Janskerk. "Het blijkt dat Erasmus nog niet zo leeft binnen de Goudse gemeenschap. Bovendien moet een dergelijk evenement natuurlijk groeien. We hopen dat we volgend jaar nog meer bezoekers mogen verwelkomen, want dat de Erasmusnacht een vervolg krijgt, dat staat onomstotelijk vast." In de Erasmusstraat, zijstraat van de Prins Hendrikstraat, prijkt inmiddels aan een gevel een grote foto van Erasmus. In het kader van de wijkontwikkeling heeft Mozaïek Wonen deze prent aangebracht om aan te geven dat de Erasmusstraat na de herontwikkeling weer het elan krijgt die het verdient.