• Een kleine impressie van onze medewerking aan het Gouds korenfestival tijdens open monumentendag 2016