kerstconcert 2009Zaterdagmiddag 19 december 2009 verzorgt het mannenkoor Gouda’s Liedertafel een kerstconcert in de Pauluskerk aan het Van Hogendorpplein in Gouda. Dit concert zal, onder andere door sponsering van de Katholieke Bond voor Ouderen afd. Gouda, de stichting Sint Jozefpalvioen en Primera Moordrecht, gratis worden aangeboden aan de bewoners van de verschillende verzorgingshuizen en de oudere inwoners van Gouda. Een aantal van deze verzorgingshuizen zijn ook ingeschakeld bij de voorbereidingen van dit bijzondere concert en zullen kaarten aan hun bewoners beschikbaar stellen.

Tijdens het concert zal het mannenkoor bekende en onbekende kerstliederen ten gehore brengen zoals het Stille Nacht, Little Drummerboy, Weinachtglocken en Panis Angelicus. Naast het mannenkoor Gouda´s Liedertafel zal men kunnen genieten van de sopraan Tineke Mulder, Pascale Blöte op de dwarsfluit en Ben Schaareman zal een kerstverhaal vertellen. Zowel het koor als de soliste zullen aan de piano begeleidt worden door Anna Daalmeijer en de algemene leiding is in handen van onze dirigent Han Louis Meijer. Door het programma heen zal een bijzonder kerstverhaal worden verteld en natuurlijk zult u van harte worden uitgenodigd enkele bekende kerstliederen mee te zingen. Na afloop van het concert zal een collecte worden gehouden als bijdrage in de onkosten.

De aanvang van dit bijzondere kerstconcert op 19 december in de Pauluskerk is 15.00 uur en de kerkdeuren (ingang Willem de Zwijgersingel) gaan om 14.30 uur open. In verband met beperkte ruimte en de gratis toegang, is het beslist nodig kaarten voor dit unieke concert te bestellen. Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris van Gouda’s Liedertafel, Ton Olieman, via tel. 06-51158410. Deze kaarten kunt u ook bestellen op deze website via een link op de homepagina. Mensen die aan een rolstoel gebonden zijn worden gevraagd dat bij het bestellen van de kaarten door te geven.