cornelisOp deze plaats willen bestuur, dirigent en koorleden van mannenkoor Gouda´s Liedertafel hun beschermheer, burgemeester Wim Cornelis, graag van harte feliciteren. Hij is op vrijdag 24 april 2009 in het huwelijk getreden met mevr. Tésina Leegwater.

Ons mannenkoor heeft het bruidspaar, tijdens de receptie die plaats vond in het Goudse stadhuis, toegezongen.