Jan van Es in de krant

Met trots kondigt het bestuur van mannenkoor Gouda’s Liedertafel een bijzonder jubileum van een van de koorleden aan.

Op 21 oktober 2014 is het precies 50 jaar geleden dat onze zangersvriend Jan van Es zijn eerste tonen zong bij mannenkoor Gouda’s Liedertafel.Zo’n jubileum is in de korenwereld tegenwoordig heel bijzonder, zeker als je zijn leeftijd in ogenschouw neemt, Jan is pas 66 jaar.

Na eerst in het jongenskoor van Ma-Go-Li (zoals het koor toen in de volksmond heette) ervaring te hebben opgedaan mocht hij op 16-jarige leeftijd bij het “grote”mannenkoor meezingen. Dat hij juist daar ging zingen was niet vreemd, zijn vader en drie broers zongen er ook al en zijn moeder zorgde tijdens de repetitieavonden voor de inwendige mens.

Het feest rondom dit bijzondere jubileum word op donderdagavond 30 oktober 2014 gevierd in de repetitieruimte van het koor, wijkgebouw De Lustenburgt in Gouda. In aanwezigheid van zijn medezangers en hun partners, afgevaardigden van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, de burgemeester als beschermheer van het koor, verschillende oud-dirigenten en andere genodigden zal het een avond met een lach en een traan worden, vol koorzang en mooie woorden.