Tot aan het volgende optreden zijn we ieder ons eigen weg gegaan. Er waren mensen die naar andere koren gingen luisteren, of lekker op een terrasje hebben gezeten voor de lunch. Ons tweede optreden was in de Grote Kerk, waar voor ons weer een dameskoortje een optreden verzorgde, een koortje dat gezelligheidliedjes bracht waar meegezongen en zelfs bij gedanst kon worden. De tegenstelling tot ons optreden kon niet groter zijn.
Wij brachten ons programma met een kleine wijziging maar dat heeft niemand gemerkt, we zongen Tebe Pojem in plaats van het Jagerskoor. Een keuze van de dirigent omdat de klank in deze kerk zich daar zo goed voor leende. Ook dit was weer een perfect optreden, na afloop mochten we vele complimenten in ontvangst nemen.
Direct door naar de tent op de Grote Markt waar ieder koor nog een keer een nummer mocht laten horen en juist daar haperde de tekst, jammer maar als excuus (als dat al nodig is) kon je opvoeren dat we elkaar heel slecht konden horen. We zijn waarschijnlijk gewoon geen buitenzangers, ook in Middelburg is dat al eens verkeerd gegaan.
Kortom, het was letterlijk en figuurlijk een prachtige zangdag die met een heerlijk etentje in een Grieks restaurant werd afgesloten.