Het koor verzorgt zo’n zes tot tien maal per jaar een concert. Een sinds 1953 jaarlijks terugkerend optreden is de medewerking aan de dodenher­denking op 4 mei op de Goudse markt. Daarnaast geeft het koor regelmatig concerten in bejaarden- en verzor­gingshuizen in Gouda en de regio. Ook buiten Gouda is Gouda's Liedertafel geen onbekende. Minstens eenmaal per jaar doet het koor mee aan korenfestivals of zangersdagen en ontvangt daar regelmatig prijzen of eervolle vermeldingen van de jury.

Met enige regelmaat treedt het koor ook in het buitenland op. Zo reisde het koor in het jubileumjaar 2008 naar Wales om daar concerten te geven. En nadat in 2010 het Cronenberger Männerchor uit Wuppertal de gast was van Gouda’s Liedertafel, werd in 2011 een tegenbezoek aan het Duitse koor gebracht. In 2013 mochten we onze vrienden uit Wales in Gouda begroeten en hebben een mooi concert met hen gegeven. In 2014 waren we te gast in het Duitse Spich voor een concert met het 150-jarige mannenkoor aldaar. In 2015 hadden we een muzikale ontmoeting met de Basler Liedertafel in de Goudse Sint Janskerk en in de Sint Ludwina Basiliek in Schiedam.

In 2017 heeft het koor een tegenbezoek gebracht aan Bazel. Tijdens de twee concerten, hebben we een bijna geheel vernieuwd repertoire gepresenteerd en we werden begeleid door een trio olv Peter de Vries. Het slotconcert in de Peterskirche in Bazel was een groot succes en er viel het koor vele staande ovaties ten deel. Tijdens dit concert werd het koor verrast met het erelidmaatschap van het gastkoor Basler Liedertafel en werd het toegevoegd aan de lijst met Tripple A koren van Europa, waarvan naast de Basler Liedertafel o.a. ook de Berliner Liedertafel, de Wiener Männergesang-Verein en de Stuttgarter Liederkranz deel van uitmaakt. De prijs is vooral toegekend voor het baanbrekende werk dat het koor doet voor de toegankelijkheid van de mannenkoorzang en om het naar een hoger niveau te brengen. Het mannenkoor is enorm trots op deze vermelding en ziet dat vooral als kroon op het werk van dirigent Han-Louis Meijer.

Op 13 oktober 2018 hebben we, onder het motto "Plenty of Music", voor een uitverkochte Goudse Schouwburg ons 95-jarig jubileum gevierd met een groots concert. De aftrap voor het jubileum vond plaats op 7 januari 2018 in de Agnietenkapel. Vanaf nu gaan we "Samen op weg naar 100 jaar".

De corona jaren hebben ook bij ons hun tol geeist. Het ledenaantal is met 12 afgenomen maar we mochten ons na die periode ook weer gelukkig prijzen met een aantal nieuwe leden. Vol goede moed zijn we gestart aan de voorbereidingen voor ons eeuwfeest dat we in 2023 met volle overgave hebben gevierd.

Het koor heeft in zijn bestaan veel hoogte- en dieptepunten gekend. Het laagste ledental werd genoteerd in 1936 (14). In 1946 had het koor het hoogste aantal leden uit haar geschiedenis (70). Daarna wisselde het tussen 30 en 60 leden. Daarnaast zijn er mensen die zich jarenlang voor het koor belangeloos hebben ingezet.

Tot erelid van het koor zijn benoemd de heren: A. van Leeuwen †, H. Anker †, W.G.P. Pauwelussen †, Joh. Anker †, R. van der Weel †, A. Vleeskens †, H. Smith, J.M.A. van Es, P.Trooster, oud-beschermheer, dhr. W.M. Cornelis, mevr. M.Peters † en J.G. Meijers

Dirigenten

De heer H.W. Bonnes, dirigent van het sigarenmakerskoor, was de eerste dirigent van het mannenkoor Gouda's Liederta­fel. Hij bleef dat tot 1930. Zijn opvolger was Moss Wolff, die het koor in 1935 verliet en de directie in handen gaf van G. de Vries. In 1937 kwam Moss Wolff terug, maar in 1941 moest hij het koor -nu op last van de Duitse bezetters- verlaten. Van 1941 tot 1945 is H.J. v.d. Bos dirigent geweest. Moss Wolff keerde in 1945 terug. Pas in 1960 nam zijn leerling Chris Verhoog de diri­geerstok van hem over. André Bunnik volgde hem in 1975 op en bleef ruim 20 jaar dirigent. Zijn opvolger was Johan Oomkes. Johan kreeg in 1994 een aanstelling als tijdelijk dirigent en nam begin 1996 de taken van André Bunnik definitief over. Van augustus 2000 tot en met december 2006 dirigeerde Eric van Dalum het koor. Op 1 januari 2007 volgde Han Louis Meijer hem op.