05 Widerspruch GLT95 2 lvan Frans Schubert zoals we dat hebben uitgevoerd op 27 Oktober te Leerdam en daarvoor op ons jubileum concert in de Goudse schouwburg.

Een gedeelte uit de, vertaalde, tekst:

Als ik door struik en twijg soms een smal pad
bestijg, Voel 'k mij zo wijd, zo vrij, Barst haast
het hart in mij
Rondom dan in het woud Rijzen de wanden
stout, Omwelt mij blad en tak Als
duiz'lingwekkend dak, Weeft zich elk blad daarbij
Haast tot een wiek voor mij, Zodat mijn hart, zo
wijd, Haakt naar oneindigheid