Het korenfestival in Nuenen. Georganiseerd door het Nuenens mannenkoor voor hun 20 jarig lustrum. Op 2 plaatsen in het centrale park van dit leuke plaatsje stonden mobiele podia. Op 1 daarvan hdbben wij 2 maal een concertje gegeven. Zingen in de openlucht is een hele uitdaging maar wel een succes. Ook contacten gelegd met een koor uit limbufv. Leuk voor een gezamenlijke activiteit in de toekomst